nieuws

BENG energieprestatie

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

     1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
     2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
     3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Om handgrepen te geven aan de verschillende manieren waarmee de grenswaarde van de BENG kunnen worden behaald, staan in de infographic op de website van Rijksoverheid 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen. Deze zijn speciaal voor ingewikkelde situaties.

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. Op de website van Rijksoverheid zijn verschillende voorbeelden gegeven hoe te voldoen aan BENG voor zowel woning- als utiliteitsgebouwen. De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 bijna energieneutraal zijn.

(Bron: Rijksoverheid)

Greenwinner. Professionals in duurzaam comfort.

Offerte zonnepanelen