Grootverbruik zonnepanelen

In 2030 (over 8 jaar dus al) moet de CO₂-uitstoot met maar liefst 50% gereduceerd zijn t.o.v. 1990. Om dit te halen zal iedereen een steentje moeten bijdragen. Voor ondernemers kan een grootschalige investering extra interessant zijn: niet alleen draagt u grootschalig bij aan deze doelstelling, uw bedrijf straalt duurzaamheid uit en u kunt er zelfs geld aan verdienen…

EIA

Vanaf 2016 heeft de overheid een drempel opgeworpen in de Energie Investeringsaftrek (EIA) als het gaat om investeringen in zonnepanelen. Beschikt u over een elektrische aansluiting kleiner dan 3x80A dan komt u in aanmerking voor EIA. Voor aansluitingen groter dan 3x80A is de SDE subsidie beschikbaar. U kunt profiteren van EIA als u een systeem aanschaft met een vermogen boven de 15kwp, op dit moment zijn dat minimaal ca. 42 zonnepanelen. Tevens kunt u gebruik maken van de Kleinschaligheids Inversterings Aftrek (KIA) en de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK is een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL). 

Ondernemers kunnen de verschillende investeringsregelingen gelijktijdig toepassen waarbij het voordeel van meerdere investeringsregelingen gelijktijdig geldt.

SDE+ subsidie

Dankzij de SDE+ subsidie zijn zonnepanelen ook interessant voor grootverbruikers. Als uw hoofdaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère valt u onder grootverbruik. Omdat een grootverbruiker relatief weinig betaalt voor stroom, is het zonder subsidie niet rendabel om te investeren in zonnepanelen. De SDE+ maakt een investering in zonnepanelen wel interessant en richt zich op bedrijven en (non- profit) instellingen. De pv- installatie dient uit minimaal 15 kWp te bestaan, oftewel ca. 42 zonnepanelen.

Lees hier meer informatie over de SDE++ subsidie. De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO₂-reductie.

Duurzaam

Zonnepanelen verhogen de waarde van uw pand substantieel en hebben een positieve invloed op het duurzaam ondernemerschap. Tevens zijn voor veel bedrijven verplichte energie besparingen van toepassing. Met zonnepanelen draagt u uw steentje bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor ondernemers. 

Daarnaast kan door het investeren in zonnepanelen de waardevermeerdering van uw pand oplopen tot boven de aanschafprijs van uw installatie! Gezien de stijgende energieprijs (in Duitsland en België zijn de prijzen voor stroom ca. 25% hoger), neemt de opbrengst per jaar en daarmee ook de waardevermeerdering als gevolg van zonne-energie ook toe!

Besparen

Bij de oplevering van een nieuwbouwbedrijfspand is een energielabel verplicht. Daarnaast is een geldig energielabel voor uw huidige bedrijfspand ook verplicht als u dit verkoopt of verhuurt. Het toezicht hierop gebeurt door de Inspectie Leefomgeving & Transport. De verplichting geldt voor bedrijfspanden als kantoren, onderwijsgebouwen, publieke gebouwen, horeca, sportaccommodaties en en winkels. 

Voor industriële bedrijfspanden geldt de verplichting dus niet. Maar let goed op als u bijvoorbeeld ook een kantoor of showroom heeft. Voor die ruimtes is een energielabel wel verplicht, als deze groter zijn dan 50 m2.

Greenwinner kan u helpen op de meest efficiënte manier de beste oplossing voor uw grootschalige zonnepanelen investering te realiseren.

Greenwinner kan met software eenvoudig bepalen hoeveel zonnepanelen met welke jaarlijkse opbrengst er op uw dak geplaatst kunnen worden en wat de primaire investering u zou gaan kosten.

Voordelen all electric

Greenwinner levert all electric oplossingen. Vaak zonder gebruik te maken van dure warmtepompen die in veel gevallen lang niet zo efficiënt blijken te zijn. We zetten de voordelen van all electric voor u op een rijtje:

Greenwinner. Professionals in duurzaam comfort.

Offerte zonnepanelen